Približne hodinu a pol cesty z Bratislavy, smerom cez Brno sa nachádza kedysi hlavné mesto Moravy s fajnovou atmosférou, orlojom a množstvom vinárničiek – stotisícový Olomouc. Podľa svetoznámeho sprievodcu Lonely Planet je vraj najkrajším mestom Českej Republiky.

Prechádzka mestom vzbudzuje dojem návštevy talianských mestečiek plných kostolov, voňavých zákutí a námestí s kvetmi a stromami a zároveň ponúka aj niekoľko architektonických príjemností.

Na hlavnom námestí sa nachádza stĺp najsvätejšej trojice (32-metrové zoskupenie barokových sôch, zapísané od roku 2000 na zozname UNESCO), ktorý poskytne výborné prostredie pre selfíčko na fejsbuk, neďaleko sú aj rôzne železné výtvory, ktoré pobavia a stanú sa námetom na šílené fotky.

Korytnačka - Olomouc

Radnica s už spomínaným orlojom v jej severnej fasáde je zastávka, kde strávite aspoň 15 minút pozorovaním všetkých jeho častí a socialistických znamení a ak neprídete vo vhodnú dobu, nestihnete jeho znamenitú produkciu, ktorá sa koná napoludnie. Orloj - Olomouc
Teraz stačí odbočiť do ktorejkoľvek z uličiek vedúcich z námestia a vychutnať si letné posedenie alebo dokonca postátie si na mejdánku u stolku jednej z mnohých vinární. Dva deci muškátového bílého vyjde necelé jedno euro. No nenapi sa.

Vináreň - Olomouc
Potužení a odpočinutí sa vydávame do kopca za ponukou kostolného vyžitia. Olomouc je niečo ako Trnava u nás, taký český malý Rím. Ohromí nás krásnym Dómom svätého Václava (so 100-metrovou vežou, mimochodom najvyššou na Morave), Arcibiskupským palácom a v neposlednom rade hradom na Václavskom návrší. Monumentálne stále pôsobia jeho pozostatky zo severovýchodnej strany, kde sa vypínajú kamenné hradby a okrúhla veža. Mesto tiež dotvára mnoho ozdobných studní, ale i „obyčajnejších“ kostolov, ako i obľúbené pútnické miesto – Bazilika navštívenia Panny Márie na Svatom Kopečku.
Na okraji centra mesta vám okamžite padne do oka zaujímavá stavba s prvkami ruskej a byzantskej architektúry – pravoslávny Chrám svätého Gorazda.
Dóm Sv. Václava - Olomouc
Na záver sa treba vydať na prechádzku po Bezrúčových sadoch (veľký park pod hradnými múrmi), kde nájdete aj rozárium a botanickú záhradu. Po dobrom českom obede a prípadne ďalšej zastávke na vínko na stojáka sa ešte môžete vydať do Olomouckej ZOO alebo sa len uvoľnene prechádzať po neveľkom meste a nasávať atmosféru Itálie, kým sa koncom popoludnia vydáte na cestu späť domov.


Čas 1 celý deň na otočku: 200 km, 1:50 hod z Bratislavy; podobný časový fond i z Trenčína alebo Žiliny.
Unesco Centrum mesta Olomouc je na zozname UNESCO.
Tip  Navštívte miestne vinárničiky a ochutnajte dvojku bieleho na stojáka.